geschiedenis - terugblik - logo
link naar site map van terugblik
illustratie - blauwe lijn

index

vóór Christus

0 - 1900

1900 - 1909

1910 - 1919

1920 - 1929

1930 - 1939

1940 - 1949

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 1999

2000 - 2009

2010 - 2019

tijdlijn

boeken

reizen

links

op zoek naar je oude school?

begin bij
klasgenoten

Tijdlijn Middeleeuwen = Periode ± 500 - ± 1500

Van een zelfstandige Nederlandse of Belgische staat is nog geen sprake.
Gebied rond de monding van Rijn, Maas en Schelde is verdeeld in hertogdommen, graafschappen en bisdommen.
Eenheidstaal is er niet, behalve wellicht Latijn, dat de taal van kerk en wetenschap is.
In elke streek wordt een eigen volkstaal gesproken. Het geheel van deze talen wordt 'Diets' genoemd.
Katholicisme een bindend element. Begon verspreiding in 350 in Maastricht en omgeving. Vanaf 690 ook in de rest van 'de Nederlanden'. Vanaf ongeveer 1000 beheerste het katholicisme grotendeels het geestelijke leven.
Grote macht van adel en geestelijkheid. Na 1250 worden de steden steeds machtiger.


- 1000  Oude beschavingen
1000 - 1200  Romaanse tijd
1200 - 1350  Vroeg gotiek
1350 - 1400  Gotiek
1400 - 1440  Internationale gotiek
1440 - 1490  Late gotiek
1440 - 1500  Italiaanse renaissance


Literatuur: abele spelen, dierenepos, fabels, legende, mirakelspelen, moraliteit, mysteriespelen, ridderromans, sotternieën, volksballade.


Links

 Abele spelen
De term 'abel' betekent 'edel', en moet beschouwd worden als het tegenovergestelde van 'religieus'.
 
Arnoud de Cupere
Interessant en spannend verhaal over een 13e eeuw ridder Arnould de Cupere die via de Zeeuwse politiek in contact komt met Graaf Floris V van Holland.
 Gotiek
De gotiek is de naam voor een laatmiddeleeuwse stijl van omstreeks 1140 tot 1500 in de beeldende kunsten en de architectuur, die vooral tot uiting komt in kerkgebouwen.
 Wikipedia  -  Italiaanse_Renaissance
De Renaissance [ herontdekking van de Oudheid ] is een bloeiperiode van de kunsten en letteren in Europa die in Italië in de veertiende eeuw begon en zich in de volgende eeuwen over de rest van Europa uitbreidde.
 Wikipedia  -  Romaanse stijl
De term romaans dateert uit 1820 en werd voor het eerst gebruikt door de Franse kunsthistoricus Charles de Gerville, die in de architectuur overeenkomsten zag met die van het oude Rome.

 

illustratie - blauwe lijn

disclaimer
 

(C) 1998-2009-0304 - Studio 15