geschiedenis - terugblik - logo
link naar site map van terugblik
illustratie - blauwe lijn

index

vóór Christus

0 - 1900

1900 - 1909

1910 - 1919

1920 - 1929

1930 - 1939

1940 - 1949

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 1999

2000 - 2009

2010 - 2019

tijdlijn

boeken

reizen

links

op zoek naar je oude school?

begin bij
klasgenoten

CANON VAN NEDERLAND - NEDERLANDSE GESCHIEDENIS > TIJDLIJN


Bedoeld om te laten zien hoe Nederland zich heeft ontwikkeld tot het land waarin we nu leven. Daarvoor zijn vijftig 'vensters' op een rijtje gezet.

De Canon [ richtsnoer / maatstaf ] is opgesteld door de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon en op 16 oktober 2006 in haar rapport aan Maria van de Hoeven, minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen gepresenteerd [ inclusief wandkaart en speciale website. De commissie was door haar ingesteld per 1 september 2005.

Op diverse fora kan over de Canon worden gediscussieerd.


Voorgestelde canon

 Hunebedden [ ca. 3000 v.Chr. ] - vroege landbouwers
 Romeinse Limes - [ 47 - ca. 400 ] - op de grens van de Romeinse wereld
 Willibrord [ 658 - 739 ] - verbreiding van het christendom
 Karel de Grote [ 724 - 814 ] - keizer van het avondland
 Hebben olla vogala [ ca. 1100 ] - het Nederlandse schrift
 Floris V [ 1254 - 1296 ] - een Hollandse graaf en ontevreden edelen
 Hanze [ 1356 - ca. 1450 ] - handelssteden in de Lage Landen
 Boekdrukkunst [ ca. 1450 ] - revolutie in reproductie
 Karel V [ 1500 - 1558 ] - de nederlanden als bestuurlijke eenheid
 Beeldenstorm [ 1566 ] - godsdienststrijd
 Willem van Oranje [ 1533 - 1584 ] - van revbbelse edelman tot 'vader des vaderlands'
 Republiek [ 1588 - 1795 ] - staatkundig unicum
 Verenigde Oostindische Compagnie [ 1602 - 1799 ] - koloniale handel en overzeese expansie
 Beemster [ 1612 ] - nederland en het water
 Grachtengordel [ 1613 - 1662 - stadsuitbredingen in de 17e eeuw
 Hugo de Groot [ [ 1583 - 1645 - rechtsgeleerde
 Statenbijbel [ 1637 ] - het boek der boeken
 Rembrandt [ 1606 - 1669 ] - de grote schilders
 Atlas major van Blaue [ 1662 ] - de wereld in kaart
 Michiel de Ruyter [ 1607 - 1676 ] - zeehelden en de brede armslag van de Republiek
 Spinoza [ 1632 - 1677 ] - op zoek naar de waarheid
 Slavernij [ ca. 1637 - 1863 ] - mensenhandel en gedwongen arbeid in de Nieuwe Wereld
 Buitenhuiezen [ 17e en 18e eeuw ] - rijk wonen buiten de stad
 Eise Eisinga [ 1744 - 1828 ] - de 'Verlichting' in Nederland 
 Patriotten [ 1780 - 1795 ] - crisis in de Republiek
 Napoleon Bonaparte [ 1769 - 1821 ] - de Franse tijd
 Koning Willem I [ 1722 - 1843 ] - het koninkrijk van Nederland en belgië
 Eerste Spoorlijn [ [1839 ] - de versnelling
 Grondwet [ 1848 ] - de belangrijkste wet van een staat
 Max Havelaar [ 1860 ] - aanklacht tegen wantoestanden in Indië
 Verzet tegen Kinderarbeid [ 19de eeuw ] - de werkplaats uit, de scholen in
 Vincent van Gogh [ 1853 - 1890 ] - de moderne kunstenaar
 Aletta Jacobs [ 1854 - 1929 ] - vrouwenemancipatie
 Eerste Wereldoorlog [ 1914 - 1918 ] - oorlog en neutraliteit
 De Stijl [ 1917 - 1931 ] - revolutie in de vormgeving
 Crisisjaren [ 1929 - 1940 ] - samenleving in depressie
 Tweede Wereldoolog [ 1940 - 1945 ] - bezetting en bevrijding
 Anne Frank [ 1929 - 1945 ] - jodenvervolging
 Indonesië [ 1945 - 1949 ] - land bevecht zijn onafhankelijkheid op Nederland
 Willem Drees [ 1886 - 1988 - de verzorgingsstaat
 Watersnood [ 1 februari 1953 ] - de dreiging van het water
 Televisie [ 1948 - heden ] - doorbraak van een massamedium
 Haven van Rotterdam [ vanaf ca. 1880 ] - poort naar de wereld
 Annie M.G. Schmidt [ 1911 - 1995 ] - tegendraads in een burgerlijk land
 Suriname / nederlandse Antillen [ vanaf 1945 ] - dekolonisatie van de West
 Srebrenica [ 1995 ] - dilemma's van vredeshandhaving
 Veelkleurig Nederland [ vanaf 1945 ] - multiculturele maatschappij
 Gasbel [ 1959 - ???? ] - een eindige schat
 Europa [ vanaf 1945 ] - Nederlanders en Europeanen


 

illustratie - blauwe lijn

disclaimer
 

(C) 1998-2006-1023 - Studio 15