geschiedenis - terugblik - logo
link naar site map van terugblik
illustratie - blauwe lijn

600 < > 800

700 - illu

index

vóór Christus

0  - 1900

1900 - 1909

1910 - 1919

1920 - 1929

1930 - 1939

1940 - 1949

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 1999

2000 - 2009

2010 - 2019

tijdlijn

boeken

film

reizen

links

op zoek naar je oude school?

begin bij
klasgenoten

Arabieren steken over naar het Iberisch schiereiland
Bonifatius hervat bekering Friezen.
Beeldenverering wordt in de ban gedaan
Hongersnood in Engelend, Wales, Schotland en Ierland.
Willibrorddus, Stichter der Benedictijnen, overlijdt.
Karel de Grote wordt na de dood van zijn 20-jarige broer alleenheerser.
Bonifatius wordt in Dokkum vermoord
Vikingen op oorlogspad
 

Kroniek van de mensheid - illu
lijn a - illu
lijn b - illu
geschriften uit 800

711.  Arabieren steken o.l.v. Tarik ibn Ziyad de Straat van Gibraltar over. Granada wordt veroverd. Joden verwelkomen de islamieten als bevrrijders. Visigotische koning Roderik sneuvelt bij Jerez de la Frontera.

712.  Arabieren veroveren Sind [West-Pakistan].

714.  Chinezen verslaan de arabieren bij Tasjkent.

717.  Arabieren sluiten verbond met Tibetanen. Keizer Leo maakt einde aan chaos in Byzantijnse Rijk.

718.  Keizer Leo II slaat aanval van Arabieren op de stad Constantinopel af.

719. Na de dood van Friese koning Radboud herovert Karel Martel Frisia Citerior. Onder zijn bescherming begint de missionaris Bonifatius met het bekeren van de Friezen.

720.  Arabieren trekken de Pyreneeën over en veroveren delen van Zuid-Gallië [Frankrijk].

30 november 722. In Rome wordt Bonifatius door Paus Gregorius II tot missiebisschop van het gebied ten oosten van de Rijn benoemd. De Frankische hofmeier Karel Martel belooft hem bescherming.

726. Keizer Leo III treedt voor het eerst openlijk op tegen de beeldenverering.

730.
Paus Leo II verbiedt iconenverering. Johannus van Damacus [ gezaghebbend oosters theoloog ] werpt zich op als verdediger van de beeldenverering.  Zware hongersnood in Engeland, Wales en Schotland.

731. Hertog Odo van Aquitanië wordt bij Arles door de moslims verslagen.

733. De Frankische hofmeier Karel Martel houdt met zijn leger bij Poitiers de moslims tegen.

734 .  Een opstand van de Friezen wordt door Karel Martel neergeslagen.

736.  Arabieren worden door Hioen-tsong uit Kasjgar [China] verdreven.

737.  Boeddhisme in Japan officiële staatsgodsdienst.

739.  7 november. Apostel Willibrordus overlijdt in het Benedictijnerklooster van Echternach. Was de motor achter de de kerstening van de Lage Landen en werd daarbij geholpen door Bonifatius.

740.  Eerste contra-offensief tegen de Moren [ Koning Alfonso I van Asturië ].

742. De geleerde Ibn Shihab al-Zuhri overlijdt. Hij is bekend als eerste persoon die systematisch informatie verzamelde over het leven van de profeet Mohammed (ca. 570-632) en zijn metgezellen. Men neemt aan dat hij mogelijk veertig a vijfftig jaar na de dood van de profeet is geboren en met mensen heeft kunnen praten die de profeet hebben gekend. Hij werkte lang voor de kaliefen van de Omajjadendynastie.

754.  De Angelsaksiche missionaris Willibrordus Bonifatius [ Wynfrith ] wordt bij Dokkum door heidense Friezen vermoord.

759.  Hongersnood in ierland na een slechte oogst.

768.  Willibald, een decipel van Bonifatius, schrijft de Vita Bonifatii [ biografie ]

771.  Na de dood van de Frankische koning Karloman wordt zijn broer Karel de Grote aan allenheerser over het Frankische rijk.

772.  Se Saksen verwoesten de  door missionaris Lebuinus gebouwde kerk van Deventer.

775. Hoge niveaus van koolstof-14 en beryllium-10, gevonden in jaarringen van 775 na Christus, zouden er op kunnen wijzen dat de aarde rond die tijd door een flits van straling werd getroffen. De straling kan afkomstig zijn van een supernova of zonnevlam.

782.  Karel de Grote laat 4500 opstandige Saksen terechtstellen.

793.  Vikingen on the rampage. Plunderen Lindisfarne-klooster.


begin pagina  Boeken uit 700 / Geschriften

Beowolf
- Angelsaksisch epos,  Hildbrandslied - Oud-hoogduits heldenlied,  Nihon-sjokiVita Karoli Magni Imperatoris - Einhard,
 

600 < > 800

Sporen/verwijzingen naar de achtste eeuw

  754: Bonifatius bij Dokkum vermoord - Marco Mostert  
  Sint Binifatiusschool te Dokkum

 

illustratie - blauwe lijn

disclaimer
 

(C) 1998-2013 0131 -  Studio 15