geschiedenis - terugblik - logo
link naar site map van terugblik
illustratie - blauwe lijn

300 < > 500

400 - illu

index

vóór Christus

0  - 1900

1900 - 1909

1910 - 1919

1920 - 1929

1930 - 1939

1940 - 1949

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 1999

2000 - 2009

2010 - 2019

tijdlijn

boeken

film

reizen

links

op zoek naar je oude school?

begin bij
klasgenoten

Kroniek van de mensheid - illu

Val van Rome
 

lijn a - illu
lijn b - illu
boeken uit 400

410. Plundering van Rome door Alarik.

Pelagius, gestorven in 418, was mogelijk een Britse monnik en wordt in verband gebracht met de theologische strijd over kwesties als vrije wil, genade, erfzonde en kinderdoop. Pelagius stelde dat de vrije wil van de mens ook na de zondeval intact was en ontkende de erfzonde. Hij stond hierin lijnrecht tegenover zijn tijdgenoot Augustinus. Zie Pelagius Defense Of The Freedom Of The Will.

455. Copán wordt gesticht.

476.
De laatste West-Romeinse keizer wordt afgezet.


begin pagina  Boeken/Geschriften

Lysias, redekunstenaar (oorspronkelijk wapenhandelaar). Hij gold in de oudheid als een redekunstenaar die op onnavolgbare wijze de feiten op een goede, uitgewogen manier wist te presenteren. Hij was ook populair als 'ghostwriter'.

Codex Theodosianus - Theodosianus, De Civitate Dei (Over de Stad van God) - Augustinus van Hippo,  Historia Augusta

300 < > 500

Verwijzingen


squaretb  Lysias: Redevoeringen
Zeven vertaalde betogen van logograaf.
Historische Uitgeverij Groningen; 1994; ISBN 9065543112.
Besproken in Volkskrant van 8 januari 1994 door hein van Dolen.
squaretb  Pelagius: Life and Letters by Brinley Rees. 1989. ISBN 0851157149

.

illustratie - blauwe lijn

disclaimer
 

(C) 1998-2013 0812 -  Studio 15