geschiedenis - terugblik - logo
link naar site map van terugblik
illustratie - blauwe lijn

index

vóór Christus

0 - 1900

1900 - 1909

1910 - 1919

1920 - 1929

1930 - 1939

1940 - 1949

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 1999

100 < > 300

270 - illu
Kroniek van de mensheid - illu

 

lijn a - illu
lijn b - illu
boeken < 300

2000 - 2009

2010 - 2019

tijdlijn

boeken

reizen

links

op zoek naar je oude school?

begin bij
klasgenoten

Toenemende gelijkheid in het Romeinse rijk. Macht van de pater familias wordt ingeperkt, de rechtspositie van de gehuwde vrouw verbetert en slaven kregen garanties tegen wreedheid, terwijl de vrijlating van slaven wordt vergemakkelijkt.

212.
De Romeinse keizer Caracalla verleent alle onderanen in het rijk het burgerrecht.

Rond 270 wordt Nikolaos ofwel
Sint Nikolaas te Patras in Klein-Azië geboren. Hij stierf op 6 december rond 342 in Myra, het huidige Demre in Zuid-Turkije.

Diocletianus.

omhoog Geschriften


 

100 < > 300
 

illustratie - blauwe lijn

disclaimer
 

(C) 1998-2008-1206 - Studio 15