geschiedenis - terugblik - logo
link naar site map van terugblik
illustratie - blauwe lijn

index

vóór Christus

0  - 1900

1900 - 1909

1910 - 1919

1920 - 1929

1930 - 1939

1940 - 1949

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 1999

2000 - 2009

2010 - 2019

tijdlijn

boeken

reizen

links

op zoek naar je oude school?

begin bij
klasgenoten

Achtergrond 1800

Koning Lodewijk Napoleon [1806-1810] probeert de nijverheid te stimuleren door het houden van nijverheidstentoonstellingen . Koning Willem I zet deze lijn voort.

Bij Koninklijk Besluit [KB] in 1917 wordt bepaalt dat alle steden in nederland verplicht zijn een tekenschool op te richten als een vorm van lager voortgezet onderwijs [opleiding voor zowel aanstaande kunstenaars als ambachtslieden].

Wereldtentoonstelling Londen [1851]

Salome van J.H. WeissenbruchSalomé, icoon van het fin de siècle-gevoel aan het einde van de 19e eeuw (?).

Salomé danste (Mattheus 14:1-12 en Marcus 6:14-29) wellustig voor haar stiefvader, koning Herodus, en mocht een wens doen. Zij eiste, sadistisch en gemeen, het hoofd van Johannes, de profeet, die zij heimelijk begeerde. De koning had Johannes gevangen genomen; op last van Salomé's moeder, met wie de koning, zoals Johannes had gezegd, in bloedschande leefde. De koning voldeed aan Salomé's wens, hij was volledig in haar ban.

Eeuwenlang heeft Salomé met het bloedend hoofd van Johannes kunstenaars geinspireerd, maar Oscar Wilde maakte in 1893 Salomé tot het hoogtepunt van de fin de siècle-literatuur. Wilde was uitgekeken op gelukzaligheid: Ík zocht nieuwe sensatie in de vunzigheid.' Audrey Beardsley's Salomé , rot als een mispel, dateert uit 1894. Wilde had grote invloed op het Wenen van Sigmund Freud, Gustav Klimt en Richard Strauss, die de opera Salomé schreef.

J.H. Weissenbruch [1824 - 1903] - Haagse School.Vanaf 1890 grote interesse van burgerlijke dames in het occulte en paranormale.


Boeken

  'De kunst is geheel en al bijzaak'. De moeizame carriere van C.C. Huijsmans (1810-1886), tekenmeester in Brabant - door W. van Giersbergen [Tilburg, 2003]
  Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890
Zutphen, 1995, zes delen.
  In naam van het volmaakte - Conservatisme in Nederland in de negentiende eeuw; 269 pagina's; ISBN 90 284 191 01. Door Ronald van Raak.
  Grondbeginselen der Teekenkunst in fragmenten naar antieken - door Hendrik Turken en Antonius van Bedaff [1821]
Boek is ontwikkeld vanwege de beperkte financiële middelen en schaarste aan tekenmateriaal op de sinds 1817 opgerichte tekenscholen.
  Prijsboeken op de Latijnse school. Een studie naar het verschijnsel prijsuitreiking en prijsboek op de Latijnse scholen in de Noordelijke Nederlanden, ca. 1585-1876, met een repertorium van wapenstempels - door J. Spoelder.
Amsterdam/Maarssen; APA-Holland Universiteits Pers. ISBN 9030212225
  Technisch vakonderwijs voor jongens in Nederland in de 19e eeuw - H.P. Meppelink
Utrecht, 1961.


Links / verwijzingen

 
Gemeentearchief Amsterdam -  beeldbank met o.a. een historische beeldbank
Amsterdammers die willen weten hoe hun huis of straat er vroeger uitzag kunnen op deze site terecht. Er zitten prachtige foto's bij, zoals van Breitner, Olie en Eilers. Mogelijkheid om op begrippen te zoeken.
 
Impressionisme
Het Impressionisme heeft met name betrekking op de schilderkunst. De kunstenaars zoals Monet, Manet, Renoir, Degas, Cezanne, toonden veel belangstelling voor de natuur. In plaats van het werken in hun atelier verkozen velen het werken in de open lucht.
De twee sleutelwoorden met betrekking tot het Impressionisme zijn: licht en kleur. Met deze twee middelen gaven de schilders hun (vluchtige) indrukken van de werkelijkheid weer. Met name het weergeven van het tijdelijke van een impressie hield de kunstenaars bezig. De veranderende atmosfeer van de natuur is dan ook een veel gekozen thema.
  Nationaal Archief, Den Haag

illustratie - blauwe lijn

disclaimer
 

(C) 1998-2004-1006 - Studio 15