geschiedenis - terugblik - logo
link naar site map van terugblik
illustratie - blauwe lijn

index

vóór Christus

0  - 1900

1900 - 1909

1910 - 1919

1920 - 1929

1930 - 1939

1940 - 1949

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1849 < > 1860

KNMI opgericht.
Krimoorlog

lijna - illu
lijn b - illu

   Naar boeken uit 1850-1859 - button   Naar muziek uit 1850-1859 - button

1990 - 1999

2000 - 2009

2010 - 2019

tijdlijn

boeken

film

reizen

links

op zoek naar je oude school?

begin bij
klasgenoten


Friederich Fröbel [1782-1852]. Deze Duitse pedagoog heeft het papiervouwen in het duitse onderwijssysteem gebracht. De Nederlandse Elise van Calcar bracht in 1863 via een boekje bekendheid aan het vouwen van Fröbel. Zij was ook de oprichtster van de eerste kweekschool voor bewaarschoolhouderessen in Leiden.

April 1853
. Ruim tweehonderdduizend protestanten verzetten zich tegen het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie wat uiteindelijk tot het ontslag leidt van Thorbecke.

1853. Japan is geschokt door de komst van vier Amerikaans stoom-slagschepen onder leiding van commodore Perry. De japanners beseffen dat zij een Japanse marine van Europees noveau moeten opbouwen. Nederland leent hen een stoom-slagschip, de 'Soembing', met als gezagvoerder kapitein-luitenant-ter-zee Gerhardus Fabius. Vanaf 1854 verblijft hij in drie achtereenvolgende jaren in totaal acht maanden in Japan om jongeren les te geven in zaken die nodig zijn om een marine op te richten. De Soembing werd later aan de Shogun geschonken. Kaishuu Katsu, een staatsman die een belangrijke rol speelde in de modernisering van Japan, heeft ook les gehad van Gu Abis (Japanse benaming voor Fabius).

31 januari 1854.  Het KNMI - het landelijk meteorologisch instituut - wordt bij koninklijk besluit van Koning Willem III opgericht. Stichter en eerste directeur (tot 1890) is Christophorus Henricus Didericus Buys Ballot.

Op 3 mei 1854 verschijnt in Amsterdam de eerste aflevering van het weekblad Asmodée.

1854 - 1856.  Krimoorlog

1857. Een eerst schatrijk en later weer arm geworden rijsthandelaar kroont zich tot Keizer Norton I van Californië. Het stadsbestuur van San Francisco verschaft hem een keizerlijk kostuum en daarmee paradeert hij, samen met zijn twee hondjes die als lakei dienst doen, door de stad, terwijl de geamuseerde bevolking hem plechtig groet.

Eind vijftiger jaren raakt in Frankrijk het drinken van Absint in de mode. In veel bars hebben ze tussen zeven en acht een soort 'happy hour' ofwel 'het Groene Uur'. De bars op de boulevards stromen dan vol met absintdrinkers.
Het kruid Artemisia Absinthium of Wormwood zorgt in combinatie met alcohol voor het opiumachtige effect van een glas absint.
franse soldaten die in Algerije vochten, dronken veel absint en namen het mee naar hun vaderland.


Boeken  Naar begin pagina - button

Ekkehard
- Victor von Scheffel [1855],

David Copperfield
- Charles Dickens. Portert van de schrijver als een jonge verschoppeling,  La Comédie Humaine - Balzac [1830 - 1850],. Romancyclus over Franse zeden en tragische parvenu's,  Journal - gebroeders Goncourt [1851 - 1896]. Leggen de Parijse literaire society jarenlang op de snijtafel,  Madame Bovary - Gustave Flaubert [1857]. Vrouw laat zich het hoofd op hol brengen door romatische fictie. Geeft een mooi beeld van het provinciale burgerdom in Normandië,  Moby Dick - Herman Melville [1851]. Over de jacht van een bezeten kapitein op een witte potvis,  Mozart auf der Reise nach Prag - Eduard Mörike [D, 1855],  Oblomov - I.A. Gontsjarov [Rusland],  Oorlogsverhalen - L.N. Tolstoj [1856]. Ervaringen van Tolstoi als officier op de Krim,  Parerga en Paralipomena - Arthur Schoppenhauer [1851].  Filosofische bestseller brengt de schrijver cultstatus,  The House of the Seven Gables - Nathaniel Hawthorne [1851]. Een vloek beheerst de nazaten van een heksenjager,  The Scarlet Letter/De Rode Letter - Nathaniel Hawthorne [1850],  Uncle Tom's Cabin - Mrs. Harriet Beecher Stowes [1852]. Antislavernijroman,  Walden  - Henry David Thoreau [1854]. Belangrijk boek bij de milieubeweging


Muziek

Ave Maria
  -  Gounod (1853). Bewerking van bach's eerste prelude uit het 'Wohl Temperierte Klavier'.

 

1849 < > 1860

Sporen naar de jaren vijftig van de negentiende eeuw  Naar begin pagina - button

  De vouwwerkjes van Fröbel  -  vouwwerkjes site van Elly van Noort
blauw vierkantje - illu  Parerga en paralipomena. Kleine filosofische geschriften -Arthur Schoppenhauer 
Vertaald en toegelicht door Hans Driessen. Met een inleiding van Maarten Doorman.
Schoppenhauer was een pessimist, maar met zijn meewarige levenslessen werd hij een gevierd tafelredenaar voor de biedermeier-burgerij.
  De Rode Letter - Nathaniel Hawthorne 
Vertaald door nel Bakker. Inleiding door Peter Steinz. 270 blz.
  Satirische tijdschriften in Nederland (1998)  -  Nop Maas
  The Walden Express  -  Walden in het kort
The Walden Express is an abbreviated tour of Thoreau's Walden. It does not make every stop, but you should be able to reach some understanding of why it's an important part of American literature. Any sampling of Walden is in some way inadequate, but it's better to read some Walden than none, and far better to read a few chapters deliberately than to rush through them all

 

illustratie - blauwe lijn

disclaimer
 

(C) 1998-2013 0224 -  Studio 15