geschiedenis - terugblik - logo
link naar site map van terugblik
illustratie - blauwe lijn

index

vóór Christus

0  - 1900

1900 - 1909

1910 - 1919

1920 - 1929

1930 - 1939

1940 - 1949

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1819 < > 1830

1817. Titia Bergsma (1786-1821)  -  Eerste westerse vrouw in Japan.
1834. Allereerste foto
1825. Johannes Backers uit Heesch, Noord-Brabant, vestigt zich in het Vrijenban als klederbleker.
1828. kasperhauser gevonden.
 

lijna - illu
lijn b - illu

   Naar boeken uit 1820-1829 - button   Naar muziek uit 1820-1829 - button

1990 - 1999

2000 - 2009

2010 - 2019

tijdlijn

boeken

film

reizen

links

op zoek naar je oude school?

begin bij
klasgenoten


Titia Bergsma (1786-1821)   -   Eerste westerse vrouw in Japan
Op 16 augustus 1817 zetten Titia Bergsma [ getrouwd met handelaar Jan Cock Blomhoff  ] en de min Petronella Munts voet op Deshima. Ruim vijf weken later kwam het bevel van de shogun (keizer) dat de vrouwen met het kind Deshima moesten verlaten. Beroep hiertegen was niet mogelijk. In december vertrokken zij en keerden via Batavia terug naar Nederland, waar Titia Bergsma na enkele jaren van ziekte overleed zonder ooit haar man teruggezien te hebben. Zij werd begraven in de Nieuwe Kerk in Den Haag.

1823.
Nederlandse regering stuurt Philipp Franz von Siebold naar Japan. Hij is een van de eersten die de cultuur, flora en fauna van het tot dan toe hermetisch gesloten land beschrijft [zie de Von Siebold gedenktuin in de Leidse Hortus]
Eerste foto ter wereld
1824. De Fransman Nicéphore Niepce, op zoek naar reproduktiemethoden, experimenteerde met lichtgevoelig asfalt, combineerde de resultaten met de Camera Obscura en was zo in staat de allereerste foto te maken [ vanuit zijn dakraam met een belichtingstijd van 8 uur ]. Het huis van waaruit hij fotografeerde ligt in het dorp St. Loup de varennes, 4 km ten zuiden van Chalon-sur-Saone. Hier is ook het Museum van de fotografie te vinden.

1825. Johannes Backers uit Heesch, Noord-Brabant, vestigt zich in het Vrijenban als klederbleker. Uit oude koopbrieven blijkt dat al sinds 1607 op dezelfde plek [ nu Delft ] of niet ver daar vandaan een blekerij gevestigd is. Fred Koeners trouwde later met een dochter van J. Backers.

1828.
  Bij Neurenberg wordt een jongen [Kaspar Hauser] gevonden. Waarschijnlijk een 'wolfskind'.

1839. Louis Jacques Mande Daguerre maakt met een speciale methode [ daguerreotypie ] de eerste foto van een mens. Door de lange belichtingstijd staat op een foto van de Paris Boulevard de omgeving er prima op. De altijd aanweige stroom voetgangers, paard en wagens enz. zijn daardoor niet te zien, behalve een enkeling die enige tijd stilstond om zijn schoenen te laten poetsen.
Bij daguerreotypie wordt een gepolijste, met een zoutoplossing voorbereide, zilveren plaat gebruikt. Deze levert na blootstelling aan kwikdampen (ontwikkelen) positieve, spiegelende beelden. Beelden zijn door de methode eenmalig.


Boeken

De Verjaardag
- A.C.W. Staring [1820], Marie Cornélie. Dagboek van haar reis naar het hof van Sint-Petersburg 1824-1825 (vertaald uit het Frans door Aafke Brunt). Marie Cornélie van Wassenaer Obdam (1799-1850) was later hofdame van de latere koning Willen II en zijn echtgenote Amma Pavlova).

Armance - Stendhal [1827],  Aus dem Leben eines Taugenichts - Joseph von Eichendorf [D, 1826],  Das Kloster bei Sendomir - Franz Grillparzer [D, 1825],  De l'Amour - Stendhal [1822],  Heimkehr - Heinrich Heine. Het tweede gedicht uit de bundel is onder de naam 'Die Lorelei' beroemd geworden Hoor de versie van Richard Tauber, I Promessi Sposi - A. Manzoni [historische roman, 1827],  Illusions perdue - Honoré de Balzac,  Ivanhoe - Walter Scott [1820]. Speelt tijdens de Derde kruistocht - eind 12de eeuw ],  La Chartreuse de Parme - Stendhal [1829],  La Comédie Humaine - Honoré de Balzac [roman-cyclus, 91 romans, 1829-1848],  Quentin Durward - Walter Scott [1823]. Verhaal speelt zich af aan het hof van Lodewijk XI, eind 15de eeuw],  Racine et Shakespeare - Stendhal [1923],  The Talisman - Walter Scott [1825].  Verhaal speelt tijdens de Derde Ridderkruistocht - eind twaalfde eeuw]


Muziek  naar begin pagina - button

Alle Menschen werden Brüder
  -  Beethoven. Slotkoor uit de negende symfonie. Tekst van friedrich Schiller.

1810 - 1819 < > 1830 - 1839

Leads / sporen naar de twintiger jaren van de negentiende eeuw

  Daguerreian Society
Vereniging met als doel de geschiedenis, wetenschap en kunst van het daguerreotype in ere te houden.
  The mission of Hippocrates in Japan: The contribution of Phiipp Franz von Siebold
Zijn werk in Japan als medicus is altijd wat onderbelicht gebleven. Met dit boek, geschreven door dr. Harmen Beukers, in Leiden bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de geneeskunde, is daar een eind aan gekomen. Als gelegenheidsuitgave door Oranon in Japan verspreid.
Siebold was in 1822 chirurgijn-majoor in het Nederlands Oost-Indische leger. Na vier maanden dienst in Batavia werd benoemd tot geneesheer in Deshima, met als extra taak het doen van natuurhistorisch onderzoek in Japan. Rangaku oftewel 'nederlandse geleerdheid' werd in die tijd in Japan hogelijk gewaardeerd. In de vallei van de 'Murmelende waterval, niet ver van Nagasaki had Siebold een privéschool waar hij eenmaal per week naar toe mocht om Japanse leerlingen te onderwijzen.
  Vroege lyriek. 1813 - 1820 van Alexandr Poeskin, vertaald door Hans Boland 
Bevat Poesjkins jeugdverzen. Daaronder bevinden zich fraaie elegieen en talloze gedichten opgedragen aan vrienden en tijdgenoten. De ode "Vrijheid" (1817) zou de directe aanleiding worden voor zijn verbanning uit Sint-Petersburg. Met zijn mengeling van ernst en spot en zijn superieure verstechniek toont Poesjkin zich hier reeds in al zijn veelzijdigheid. De vertaling - bijna niets van Poesjkins vroege lyriek is eerder vertaald - is heel vrij, maar weet Poesjkins genialiteit uitstekend te treffen.
  Huize Nippon aan de Rijn - Bart Schmitz
Philipp Ftanz von Siebold [1796-1866] had zijn proeftuin aan de Lage Rijndijk in Lleiden 'Nippon' gedoopt. In 1845 liet hij er een huis in Japanse stijl bouwen.. Boek is verschenen in de reeks Leidse Verhalen.
 

illustratie - blauwe lijn

disclaimer
 

(C) 1998-2013 0205 -  Studio 15