geschiedenis - terugblik - logo
link naar site map van terugblik
illustratie - blauwe lijn

1700 < > 1801/1809

index

1800 - illu

vóór Christus

0  - 1900

1900 - 1909

1800/1809  -  1810/1819  -  1820/1829  -  1830/1839  -  1840/1849

1850/1859  -  1860/1869  -  1870/1879  -  1880/1889  -  1890/1899
 

1910 - 1919

1920 - 1929

1930 - 1939

1940 - 1949

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 1999

2000 - 2009

2010 - 2019

tijdlijn

boeken

film

reizen

links

op zoek naar je oude school?

begin bij
klasgenoten

lijn a - illu
lijn b - illu

   muziek uit 1800 - button


Vooral door het mislukken van de Franse revolutie gaat in de negentiende eeuw het vertrouwen in de wereld verloren en geeft men zich over aan een geïdealiseerd verleden (romantiek) en een vorm van fundamentalisme (orthodoxie)

Empire, Eclecticisme.

Protestans Réveil. Zie b.v. Willem de Clercq [1795-1844], Amsterdams literator en koopman. Maakte een handelsreis naar Sint Petersburg en speelde een rol in het protestantse Réveil.

Biedermeier

Bleekneusjes. Vanaf omstreeks 1880 worden magere en zwakke kinderen uit vooral arme gezinnen op advies van de schoolarts voor zes weken naar een koloniehuis gestuurd om aan te komen en aan te sterken. Niet voor iedereen een prettige tijd, want er heerste een strakke discipline. Vaak sloeg de heimwee toe (vakantiekolonies hebben het tot 1970 volgehouden).

Cartes de visite
Soort kartonnen visitekaartjes, waarop een albuminen foto, meestal een portret, werd afgedrukt. Ze hebben een grootte van ca. 6 x 8,5 centimeter. Zie voor voorbeelden Leiden 19th-Century Portrait Database, A Database of 21094 Dutch Carte de Visite Studio Portraits CdV's (1860-1914).
Al snel werd ontdekt dat je met deze kaartjes ook geld voor een goede zaak kon inzamelen [ zie Sojourner_Truth, Amerikaans strijdster vrouwenrechten en afschaffing slavernij ]. ]

Romantiek

Geoge Sand krijgt in Frankrijk officieel toestemming om in het openbaar lange pantalons te dragen!

Opstand in Parijs van kleermakers tegen de mechanische vervaardiging van kleding.

Snelle industrialisatie, grote werkloosheid en maatschappelijke wantoestanden.

Portretschilders worden uitgeschakeld door de fotograaf.

1820. Wisselbank [ Bank van Amsterdam ] wordt door koning Wilem I gesloten.

Impressionisten [1874]

De welgestelde Amerikaan Eugene Schieffelin laat in Central Park, New York, honderd spreeuwen uit Europa los. Schieffelin en zijn Acclimatisation Society zetten zich al vanaf 1871 in voor de introductie in Noord-Amerika van die Europese dieren en planten die ten minste eenmaal in het verzameld werk van William Shakespeare worden vermeld.
Leidse fotograaf Israël David Kiek [1811 - 1899]. Kieken. Kiek'n. Een kiekje maken.

Amusement
Het moderne amusement begin bij kermisfamilies zoals Blanus, Dassie en Hartlooper en bij komieken die het vak geleerd hadden bij het kindertoneelgezelschap van Samuel Levie Ximenes. Uit hun midden kwamen acteurs als Bamberg en Judels voort.

o  Cabaret
Het cabaret stamt uit Parijs, waar het in de 19e eeuw begon met Le chat noir in Montmartre, waaraan o.m. Emile Goudreau, Rodolphe Salis en Aristide Bruant meewerkten. Het was een soort kunstenaarskroeg die werd opengesteld voor publiek en waar werd opgetreden door zangers, musici en voordrachtskunstenaars. Voor de voorstellingen werd betaald in de vorm van consumpties. In Nederland werd dit type cabaret overgenomen door Eduard Jacobs (1868-1914)

George Sand

Fanny Essler
[beroemdste ballerina van de 19de eeuw [".... aan de zachte gratie van haar bewegingen ofwel 'de wijsheid van haar voeten' paart ze de virtuositeit van de koorddanser en de acrobaat. Misschien wordt de schoonheid van haar prestaties nog vergroot door het sterke en ongewone ervan, zoals wanneer ze op de toppen van haar tenen balanceert, of zelfs op één enkele teen, en wanneer ze 'onmogelijke' houdingen aanneemt....... - aldus Ralph Waldo Emerson, Amerikaans filosoof en dichter (1803-1882)]


Boeken

Georges Psalmanaazaar (1679-1763) zorgt aan het begin van de achttiende eeuw met zijn bizarre verhalen en buitenissige verschijning voor beroering bij een niet onaanzienlijk deel van de Engelse elite.
Misschien was hij wel een van de eerste super-oplichters ter wereld. Leidt daardoor een bijzonder avontuurlijk leven. In zijn 'rol' als een uit Formosa geboortige Japanse koloniaal groeit hij in Engeland uit tot 'celebrity'. Bedacht een Formosaanse taal met grammatica en lettertekens, bedacht een religie en schreef een boek over de zeden en gewoonten van Formosa.
Zo rond 1708 zijn de mensen hem zat, worden zijn praatjes doorgeprikt en komt hij tot inkeer (nadat hij zich in religieuze en moralistische werken had verdiept. Dat doet hij zo goed dat de mensen in hem een heilge gaan zien.
Psalmaraans boek over Formosa wordt overigens wel tot aan het begin van de negentiende eeuw als standaardwerk gezien.

omhoog  Muziek

Fiske Jubilee Singers
,

Extending the bounds of music beyond the restrictive formality of Classicism was the prime function of the musical period known as Romanticism. Formal concern, intellectuality and concise expression have now been augmented by sentiment, imagination and effect.

The period of Romanticism, heralded in the late works (ex., string quartets, symphonies, piano sonatas) of Ludwig van Beethoven culminates in "Impressionism" (Claude Debussy, Maurice Ravel, etc.), a transitional trend which, with the innovations of the symphonies of Gustav Mahler, forms the beginnings of music in the 20th Century.


omhoog 
Schilderijen / Tekeningen:

Schermles
(Isaac Israëls, 1880), Transport der Kolonialen (Isaac Israëls, 1883-84)

1700 < > 1801/1809

Leads / Sporen naar de negentiende eeuw  omhoog

 1800 - Blauwdrukken voor een samenleving - Joost Kloeke en Wijnand Mijnhardt
  Adel in Friesland 1780 - 1880 - Yme Kuiper. Uitgever Wolters-Noordhoff/Egbert Forsten. ISBN 9062431305
  Een pront wijf, een mager paard en een zoon op het seminarie. Aanzetten tot een integrale geschiedenis van oostelijk Noord-Brabant 1779 - 1914. J.A. van Oudheusden en G. Trienekens [redactie]. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, 1993. ISBN 9072526201
  Goethezeitportal  -  informatie over de tijd van Goethe
Blauw vierkantje - illu  Victoriana.com
Niet alleen een winkel, maar ook een stukje geschiedenis: o.a. Reflections of the Past - Antique Marketplace, The History of the Fashionable Bathing Suit, Victorian Beaches, A Summer lawn Festival, diverse artikelen, veel links enz.

 

illustratie - blauwe lijn

disclaimer
 

(C) 1998-2013 0301 -  Studio 15