geschiedenis - terugblik - logo
link naar site map van terugblik
illustratie - blauwe lijn

index

vóór Christus

0  - 1900

1900 - 1909

1910 - 1919

1920 - 1929

1930 - 1939

1940 - 1949

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 1999

1000 < > 1200

1100 - illu

Tweede Ridderkruistocht (1147-1149)
Derde Ridderkruistocht (1189-1192
 

Kroniek van de mensheid - illu
lijn a - illu
lijn b - illu
boeken > 1200

2000 - 2009

2010 - 2019

tijdlijn

boeken

film

reizen

links

op zoek naar je oude school?

begin bij
klasgenoten


Begin discussie over het spontane ontstaan van leven, de maagdelijke bevruchting van Maria, het door de wind bezwangeren van merries en het voortplantingsgedrag van demonen die tot 1350 duurt.

Romipetea is vanaf de twaalfde eeuw de aanduiding voor Rome-gangers (pelgrims), die al vanaf het einde van de tweede eeuw naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus trekken, die zich even buiten de stadsmuren bevinden.
Pelgrimage loopt in deze eeuw drastisch terug vanwege de strijd tussen de Italiaanse stadsstaatjes.

1122.  Concordaat van Worms

1127.  Op aanstoken van de kanselier-proost Bertulf wordt Karel de Goede op beestachtige wijze afgeslacht.

6 juni 1134. Norbertus van Gennep, stichter van de Orde der Norbertijnen overlijdt in Maagdenburg.
Rond zijn dertigste verjaardag [ 1115 ] sloeg een bliksemschicht vlak voor de voeten van zijn paard in. Norbertus werd op de grond geworpen en bleef een tijdje versuft liggen. Het zou een keerpunt in zijn leven worden. Al lange tijd in onvrede levend met de uitbundige levensstijl van zijn collega geestelijken vroeg hij zich - als een tweede Paulus - hardop af: "Heer wat moet ik doen?" "Wend je af van het kwade en doe alleen nog het goede. Zoek rust en vrede". Norbertus had de tijdgeest mee. Ook de opkomende burgerij roerde zich. Het geloof en daarmee de kerk werden meer en meer bevraagd. In 1119 deed hij afstand van bijna al zijn bezttingen en ging rondtrekken [ vooral in Frankrijk ] met zijn verhaal van een nieuwe en zuivere kerk. In de eenzame en verlaten streek van Prémontré stichtte hij zijn eerste gemeenschap. Bij zijn dood waren er al zo'n honderd van deze gemeenschappen.

1146 - 1219.   William Marshal. Werkt zich van niets op tot rijkdom en roem dankzij optredens in en het organiseren van toernooien.

1148.  Synode van Trier

1160. Benjamin van Tudela uit Navarra vertrekt voor een pelgrimsreis naar het Heilige Land en wat uitloopt op een 13-jarige wereldreis door Europa en Midden-Oosten. Bij elkaar bezocht hij meer dan 300 steden, inclusief Rome, Constantinopel, Alexandria, Jerusalem, Damascus, Baghdad en verder.

Ibn Zuhr [1091 - 1161 ] was een moslim arts, apotheker, chirurg, parasitoloog, islamitische geleerde en leraar in Al-Andalus. Hij wordt beschouwd als de vader van de experimentele chirurgie, voor de invoering van de experimentele methode in de chirurgie, de invoering van de methoden van de menselijke dissectie en autopsie, het uitvinden van de chirurgische procedure van tracheotomie, het uitvoeren van de eerste parenterale voeding van mensen met een zilveren naald, het ontdekken van de oorzaak van schurft en ontsteking, het ontdekken van het bestaan van parasieten, en het weerleggen van de theorie van de vier humeuren. Zie Wikipedia.

December 1170.  Thomas Becket, aartsbisschop van Canterbury, wordt in zijn eigen kathedraal op gruwelijke wijze vermoord. In heel Europa spreekt men er schande van en veel edelen laten hendrik II van Engeland 'vallen' en kiezen partij  voor Lodewijk VII.

17 september 1179.  Op 81-jarige leeftijd overlijdt de abdis Hildegard van Bingen. Zij laat een indrukwekkend muziekoeuvre na: 17 sequensen, 15 antifonen, 19 responsoriale gezangen (beurtzangen), 7 hymnen en een allegorisch muziekspel. Zie literatuur.

1179.  Op het Derde Lateraanse Concilie wordt opnieuw het steekspel,  toernooi of ridderspel verboden : 'detestabiles ... nundias vel ferias, quas vulgo torneamenta vocant [ die men gemeenlijk toernooien noemt ]

Februari 1194.  Koning Richard Leeuwenhart van Engeland wordt na 2 jaar gevangenschap tegen een betaling van 100.000 mark zilver aan losgeld vrijgelaten. Hij werd gevangen gehouden op last van keizer Hendrik VI en hertog Leopold V van Oostenrijk. Het losgeld is door zijn moeder, Eleanora van Aquitanië, middels een straffe belastingheffing bij elkaar gebracht.

1195.  Slecht weer in het noordelijke deel van Europa.

1197.  Hongersnood in Vlaanderen en Frankrijk na herhaaldelijke misoogsten


omhoog  Boeken / Geschriften uit de twaalfde eeuw

Alexandreis - Gautier de Châtillon [ 1180 ],  Almagest - Latijnse samenvatiing sterrenkundeboek Claudius Ptolemeus,  Chanson de Roland ( Roelantslied ) - van een onbekende Franse geestelijke. Heldendicht over Karels veldtochten tegen de Saracenen,  Erec en Enide - Chrétien de Troyes,  Geste des Lorrains [Roman der Lorreinen],  Het Dagboek van Galbert van Brugge [1128]. Meeslepend verhaal over geweld, eer en bloedwraak,  Karel ende ElegastLancelot - Chrétien de Troyes,  Leila en Madsjnoen - Nesami,  Perceval - Chrétien de Troyes,  Policraticus - Johannes van Salesbury,  Summa Gloria - Honorius van Augsburg,  Van den Vos Reynaerde - schrijver onbekend. Middelnederlandse maatschappijsatire,  Ysengrimus - Nivardus [ongeveer 1150]. Latijnse satire over een wolf en een vos beklaagt de altijd door de wereld genepte 'kleine man'


omhoog  Muziek uit de twaalfde eeuw

Ordo Virtutum (het spel der deugden)  -  Hildegard van Bingen.
Zij is de eerste componiste uit de geschiedenis van de klassieke muziek die bij naam bekend is. Ze schreef theologische, botanische en medicinale teksten, evenals brieven, liturgische liederen, gedichten, en de eerste overgeleverde moraliteit. Zag daarbij toe dat e.e.a. op prachtige wijze werd geillustreerd.

Zie Youtube [ meerder delen ]. Wordt gezien als een van haar betere bekende werken. Het zinnespel bestaat uit monofone melodieën voor de Anima (menselijke ziel) en 16 Deugden. Er is ook een sprekende deel voor de duivel. Geleerden beweren dat de rol van de duivel gespeeld zou zijn door Volmar, terwijl de Hildegard's nonnen verantwoordelijk waren voor Anima en de Deugden.

Meerstemmige zangstukken: Leoninus ( organumstijl en discantstijl ), Perotinus ( imitatietechnieken )

De zanger/dichter Walther von der Vogelweide [ 1170 - 1230 ]. Zie Wikipedia

Zie hier het Palestinalied en hier een moderne versie van In Extremo uit 2008
 

1000 < > 1200

Verwijzingen / sporen naar de twaalfde eeuw

  Hildegard van Bingen   -   Régine Pernoud
Uit het Frans vertaald door Théo Bickinx.
Uitgeverij de prom; 179 pagina's; isbn 9068014870
  Hildegard von Bingen - Haar leven, mystiek, muziek en geneeskunde
Door Louis A.M. van bercken.
Uitgegeven door Ankh-Hermes; 184 pagina's; isbn 9020281178
  Kruistochten algemeen
  Medievalcrusades  -  Engelstalige site
Niet alleen over de kruistochten zelf,  maar ook aandacht voor afgeleide items zoals: mythologie en munten uit die periode. Met begeleidende prenten en gedetailleerde kaarten.
  Norbertus van Gennep. Godzoeker in tijden van verandering
Abdij van Berne, Heeswijk. ISBN 9070395322: 128 blz.

blauw vierkantje - illu  The History of Chivalry and Armor - dr. F. Kottenkamp, 185 blz., geill., Portland House 1988
blauw vierkantje - illu  The Tournament in England, 1100 - 1400 door Juliet Barker, 206 blz., The Boydell Press 1987
blauw vierkantje - illu  Walter von der Vogelweide - Gedichte - Mittelhochdeutscher Text und Übertragung - Fischer Taschenbuch Verlag. O.a. Uns hat der winter geschat über al, So die bluommen uz dem grase dringent, Herzeliebez frouwekin, Unter der Linde


 

illustratie - blauwe lijn

disclaimer
 

(C) 1998-2013 0815 -  Studio 15