geschiedenis - terugblik - logo
link naar site map van terugblik
illustratie - blauwe lijn

900 < > 1100

1000 - illu

index

vóór Christus

0 - 1900

1900 - 1909

1910 - 1919

1920 - 1929

1930 - 1939

1940 - 1949

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 1999

2000 - 2009

2010 - 2019

tijdlijn

boeken

film

reizen

links

op zoek naar je oude school?

begin bij
klasgenoten

1000-1200 Romaanse tijd
Eerste Ridderkruistocht (1096-1099)

Kroniek van de mensheid - illu
linn a - illu
lijn b - illu
boeken < 1100

De koningsmacht, in verval sinds de 8ste eeuw, begint zich te herstellen en vindt daarbij steun in de steden die zich tegen de heerschappij van de adel verzetten.

28 juni 1000.
Val van Antiochië. Na een belegering van zes maanden en een wilde muiterij in de nacht van 12 juni valt de onneembaar geachte grote moslimstad en belangrijkste obstakel op de route naar Jerusalem in handen van de kruisridders onder leiding van Godfried van Bouillon. De belegerden hadden zich met grote voedselvoorraden en een ongekende hoeveelheid verdedigingstuig verschanst in de schier onneembare burcht. De kruisvaarders hadden grote problemen met de bevoorrading, zijn slecht bewapend en worden gekweld door honger en dorst. Met de dag zakt het moraal. Als ook nog blijkt dat een van de aanvoerders, Steven van Blois, wordt vermist, slaan de troepen aan het muiten. Godfried van Bouillon, de held van de slag bij Nicea, weet met een donderende toespraak en de toezegging van een goddelijke beloning de gemoederen tot bedaren te brengen. Als dan ook nog een jonge priester een goddelijk visioen krijgt, waarin een engel aan hem verschijnt met de mededeling dat over vijf dagen God zich over de kruisvaarders zal ontfermen, komt het oorspronkelijk elan terug. Het daarna vinden van een deel van de lans van Golgotha doet de stemming in het christelijke kamp definitief omslaan. De beslissende aanval kan worden ingezet.

Antiochië, het huidige Antakya ligt in de provincie Hatay, niet ver van de Syrische grens. Het is gesticht door Seleus I Nicator, ex-generaal uit het leger van Alexander de Grote. Hij was tevens de eerste koning van het naar hemzelf genoemde Seleucidenrijk.

1006/1007. Tiel door Noormannen geplunderd.

1080/1085 . Geboortedatum Norbert van Gennep, de latere stichter van de Orde der Norbertijnen.

1099. Godfried van Bouillon verovert Jeruzalem


begin pagina Boeken/Geschriften:

Ad Gebehardum
- Manegold van Lautenbach. Contractleer van het gezag - Er is een contract tussen volk en vorst, Cantar de mio Cid - schrijver onbekend, Defensio Henrici IV regis - Petrus Crassus. De erfelijke wardigheid van de keizer is onaantastbaar, Historia calamitatum - Pierre Abélard, Roeba'ijjat/Rubaiyat [= kwatrijnen] - Omar al-Chajjam/Omar Khayyam [Oosters kwatrijn, ± 1050], Sic et non - Pierre Abélard, York-traktaten - de eerste kiemen van kerkelijk verzet tegen de overheersing van Rome

Johannes van Salisbury (tirannenmoord is toegestaan).


Leads/verwijzingen

 Het aanzien van een millennium - W. Velema
Kroniek van historische gebeurtenissen van de Lage landen 1000-2000
 Norbertus van Gennep. Godzoeker in tijden van verandering
Abdij van Berne, Heeswijk. ISBN 9070395322: 128 blz.
 

900 < > 1100

 

illustratie - blauwe lijn

disclaimer
 

(C) 1998-2009-0916 - Studio 15