geschiedenis - terugblik - logo
link naar site map van terugblik
illustratie - blauwe lijn

index

vóór Christus

0 - 1900

1900 - 1909

1910 - 1919

1920 - 1929

1930 - 1939

1940 - 1949

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 1999

2000 - 2009

2010 - 2019

tijdlijn

boeken

reizen

links

op zoek naar je oude school?

begin bij
klasgenoten

Friesland


Museum


 Ald Slot, Wergea
 
Aldheidskaemer Uldrik Bottema, Waagsteeg 1, Aldeboarn [Fr], tel.: 0566 - 631661 [op afspraak]
Ontstaansgeschiedenis Aldeboarn en het bestaan tot 1990.
 Anummer Molen, Molenbuurt 18, 9133 MB Anjum, tel.: 0519 - 321926
Nog steeds draaiende molen De Eendracht [1889]. Expositie van schelpen, molenaarsattributen en molenmodellen. Expositie geschiedenis van de molens in Dongeradeel.
 Cultuur-historisch Museum Sorgdrager, Herenweg 1, Hollum [Ameland], tel.: 0519 - 554477
Vaste collectie: 18e eeuwse walvisvaarderswoning met een stijlkamer met typisch Amelander interieur. Volkskunst en klederdrachten uit de 19e eeuw. Verder tentoonstellingen over landbouw, zeevaart en walvisvaart.
 Dekema State
 Eise Eisinga Planetarium
 
Epema State
 Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum
 Fries Aardewerkmusem De Waag
 Fries Landbouwmuseum
 Fries Natuurmuseum
 
Fries Museum, Leeuwarden, tel.: 058 - 2123001
 
Fries Scheepvaartmuseum, Sneek
 
Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum
 Gemeentemuseum Het Hannemahuis
 
Hans Brinker Museum, Terherne
Deel van Kameleondorp Terherne. Verzameling boeken over Hans Brinker en een verzameling rond typisch Nederlandse thema's als schaatsen en Sinterklaas.
 Harlinger Aardewerk Museum
 Het Eeste Friese Schaatsmuseum
 Hidde Nijland Stichting
 
It Earmhûs, Warten
 It Gysbert Japicxhûs, Wipstraat 6, 8701 HZ Bolsward, tel.: 0515 - 573990
Tentoonstellingen over het leven en werk van de dichter en schrijver Gysbert Japicx [1603-1666] en de geschiedenis van de Friese taal.
 It Kokelhûs Fan Jan en Sjut
 Juttersmuseum Swartwoude, Hoofdweg 1, Buren [Ameland], tel.: 0519 - 542845
 
Kameleondorp Terherne
Op ware grootte nagebouwde dorpje Lenten uit de Kameleonboeken. het gemeentehuis, woning van de familie Klinkhamer, de smederij, de zuiverfabriek van vader Vrolijk, het politiebureau van veldwachter Zwart en molen 'de Woudaap'.
 Kaatsmuseum
 Kazemattenmuseum Kornwerderzand
 Klompenmuseum, Dr. Ypeylaan 8, 9257 MR Noardburgum
 Laagveenderijmuseum It Damshûs
 Landbouwmuseum Swartwoude, Hoofdweg 1, Buren [Ameland], tel.: 0519 - 542845
Oude ingerichte boerderij. Vaste collectie: landbouw anno 1900 en nevenactiviteiten van de boer zoals strandjutten, vissen en stropen.
 Munt- en Penningkabinet, Surhuisterveen
Spaar- en voorschotbank ?
 Museum De Grutterswinkel
 Museum De Striid Tsjin It Wetter, Wommels
 
Museum Joure
 Museum Mr. Andreae
 Museum Nanning Hendrik Bulthuis
 Museum Smallingerland
 Museum 't Coopmanshûs
 Museum 't Fiskerhûske
 Museum Tromp's Huys, Vlieland
 Museum voor Kerkelijk Kunst, Workum
 Museum Willem van Haren
 Museumroute Aldfaers Erf, Allingawier, Kanaalweg 4, Allingawier [Fr], tel.: 0515 - 231631
Route langs de dorpen Exmorra, Allingawier, Ferwoude en Piaam. O.a.: dorpsschool, grutterswinkel, boerderij, drabbelkoekenbakkerij, woordkerkje/beeldkerkje, smederij, schilderswerkplaats/timmermanswerkplaats.
 Nationaal Vlechtmuseum, Noordwolde
 Natuurmuseum Ameland, Strandweg 38, 9163 GN Nes, tel.: 0519 - 542737
vaste collectie: naast een zeeaqarium, schelpen, vogels en vlinders zijn er een wasdiorama, polderdiorama en een bosdiorama.Verder een potvis en een replica van een blauwe vinvis.
 Natuurmuseum Dokkum
 Oldtimercentrum Select
 Openluchtmuseum De Spitkeet
 Oudheidkamer Bolsward, Jongemastraat 2, 8701 JD Bolsward, tel.: 0515 - 578787
Tentoonstelling over de
geschiedenis van Bolsward.
 Oudheidkamer Dantumeradeel, Zwaagwesteinde
 Oudheidkamer Lemster-Fifgea
 
Oudheidkamer Sneek
 
Oudheidkamer Westsrellingwerf
 Piet Pander Museum
 Poptaslot / Heringa State
 Reddinghuisje, Vliehorst-Vlieland, tel.: 0562 - 451971 [op afspraak]
Juttersmuseum
 Reddingmuseum Abraham Fock, oranjeweg 18, 9161 CC Hollum, Tel.: 0519 - 554243
Overzicht 160 jaar reddingswerken op Ameland met nadruk op reddingstation Hollum. Met de paardenreddingboot worden een paar keer per jaar demonstraties op zee gegeven.
 Rock'n Roll-museum
Arum, Van Camminghaweg 28-30, 8822 WD Arum, tel.: 0517 - 642217
Memorabilia jaren vijftig en zestig
 Schutterskamer, Sneek
 
Streekmuseum Burgum, Menno van Coehoornweg 9, 9251 LV Burgum, tel.: 0511 - 465544
= ook een volkssterrenwacht.
 Streekmuseum Het
Admiraliteitshuis
 Streekmuseum Opsterlân
 't Kiekhuus, Wolvega
 
Terscheliing Museum 't Behouden Huys, Terschelling-West
 Uniastate Bears, Tsjerkepaad 3, 9025 BM Bears, tel.: 058 - 2519263
Foto's, tekeningen, prenten, maquettes en beschrijvingen van Staten en Stinsen in Friesland.
 
Verzetsmuseum Friesland
 Vlasbewerkingsmuseum It Braakhok
 Warkums Erfskip, Workum

 

illustratie - blauwe lijn

disclaimer
 

(C) 1998-2008-06-02 - Studio 15