geschiedenis - terugblik - logo
link naar site map van terugblik
illustratie - blauwe lijn

index

vóór Christus

0  - 1900

1900 - 1909

1910 - 1919

1920 - 1929

1930 - 1939

1940 - 1949

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 1999

2000 - 2009

2010 - 2019

tijdlijn

boeken

film

reizen

links

op zoek naar je oude school?

begin bij
klasgenoten

Pasen, Paasfeest


Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. Dan wordt de opstanding van Jezus uit de dood gevierd, nadat hij op Goede Vrijdag gestorven is.

Pasen kun je ook zien als een seizoensgebonden landbouwfeest waar het aangeeft dat de lente voor de deur staat.

Veel paasgebruiken zijn tot dit niet-christelijke lentefeest te herleiden, zoals het rapen van eieren. (*)

Eerste paasdag 2012 op 08 april, Tweede paasdag 2012 op 09 april.

Rond Pasen ; Aswoensdag [ einde carnaval, begin vastentijd ], Palmpasen [ een week voor Pasen ], Witte Donderdag [ donderdag voor Pasen ], Goede Vrijdag [ vrijdag voor Pasen ], Stille Zaterdag [ zaterdag voor Pasen ].Muziek rond Pasen

  Matthäus Passion [ Bach ]

B.V. uitgevoerd door Concentus Musicus Wien o.l.v. Nikolaus Harnoncourt met medewerking van Prégardien, Goerne, C. Schäfer, Röschman, Fink, Von Magnus, M. Schäfer, Henschel, Widmer, Arnold Schönberg Chor, Wiener Sängerknaben.

De Matthäus-Passion is een oratorium  [ gecomponeerd door Johann Sebastian Bach ] en vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus volgens het Evangelie volgens Matteüs.

Zie ook Youtube   -   in het rechterrijtje een hoeveelheid van uitvoeringen.

Paaseieren 

Pasen is het feest van het nieuwe leven. Het ei [ en ook het kuikentje  ] is daar een symbool van. Een soort voorbode van de lente.

Voor boeren zijn eieren een kiem van kracht. Ooit werden ze in hun velden begraven opdat ze hun kracht op de bodem zouden overbrengen en in het najaar voor een goede oogst zouden zorgen.
Nog terug te vinden in het verstoppen van beschilderde gekookte eieren in de tuin of het bos die kinderen moeten vinden.

Later dienden de eieren voor de katholieken ook om na de veertigdaagse vastenperiode [ vanaf aswoensdag na Carnaval ] weer aan te sterken. Met Palmpasen werden de eieren daarvoor bijeengebracht.

Voor een deel van de Christenen is het ei de symbolische steen die het graf van Christus afsloot en met Pasen weggerold werd.

  Eierrecepten productschap voor pluimvee
Meer dan 250 eierrecepten, overzichtelijk en voor elk wat wils, van een gepocheerd eitje met hollandaisesaus tot Braneveldse eiragout voor veertig man.

Ga ook eens een keer kijken in het Pluimveemuseum in Barneveld.

Paasgebruiken

  Eiergaddern

  Eierkulen: In Markelo rollen kinderen eieren van een berg.

  Goede vrijdag
Binnen de Rooms-Katholieke Kerk vindt op veel plaatsen op Goede Vrijdag om drie uur 's middags de kruisweg plaats. Een nabootsing van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van de Romeinse procurator Pontius Pilatus) tot op de heuvel Golgotha, plaats van zijn terechtstelling. Tijdens de Kruisweg gaan de gelovigen biddend en herdenkend langs veertien zogenaamde kruiswegstaties voorbij. Een kruiswegstatie is een schilderij of reliëf dat een scène uit de lijdensweg van Jezus en zijn stervensproces uitbeeldt. Op deze dag is het altaar in de kerk volledig kaal: het kruis, de kandelaren en het altaardwaal zijn verwijderd. De liturgische kleur is rood, een verwijzing naar het lijden en het vergoten bloed van Christus. Goede Vrijdag en de daarop volgende Stille Zaterdag zijn de enige twee dagen van het jaar waarop er geen Mis wordt gevierd. Goede Vrijdag is, net zoals Aswoensdag een verplichte vastendag voor Rooms -katholieken.

Zie foto kruisweg in de Sint Nicolaaskerk te Amsterdam 

  Neut'n schait'n   -   schieten met noten in de provincie Groningen [ ? ]
Op een lange rij worden walnoten gelegd die men vanaf een bepaald punt steeds verder weg moet weg schieten.

  Paaseiergooien
Op Schiermonnikoog beschilderen kinderen rauwe eieren en bieden die te koop aan om ermee te gooien.

  Paashaas
In diverse plaatsen komt de Paashaas langs en deelt presentjes uit.

  Paaskaars
In de rooms-katholieke kerk wordt met Pasen de nieuwe paaskaars aangestoken. Dit nieuwe licht staat symbool voor nieuw leven. In de loop van het jaar worden alle doop- of huwelijkskaarsen aan de paaskaars aangestoken.

  Paasstaakslepen
In Denekamp slepen de bewoners een spar vanuit de tuinen van Kasteel Singraven naar de kerk, daarna wordt deze op het paasterrein overeind gezet met bovenin een teerton. De duigen van deze ton wordt door Judas Iskariot bij opbod verkocht en daarna in brand gestoken. Zie voor een beschrijving en verklarende foto's Stichting Toverbal. Kijk voor Kasteel Singraven bij Landgoed Singraven.

  Paasvuren
In oost-Nederland worden Paasbulten van takken en ander brandbaar materiaal in brand gestoken.

  Palmpasen  
Voor Christenen is Palmpasen, de laatste zondag van de vastenperiode (de zondag vóór Pasen), maar vooral ook de eerste dag van de Goede Week een belangrijke dag. Op deze Palmzondag wordt de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd.
Voor kinderen is het een héél speciale dag, omdat ze met hun zelf gemaakte Palmpasenstok in een optocht mogen lopen.
De palmpasenstok bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis en is versierd met vaste attributen, die elk een eigen betekenis hebben: Het palmtakje staat symbool voor de intocht in Jeruzalem (palmzondag), Het brood van het haantje staat symbool voor het breken en verdelen door Jezus van het brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag), De haan staat symbool voor de haan die drie keer kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag), Het kruis staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf (Goede Vrijdag) en de eieren zijn een teken van nieuw leven (Paaszondag).

Zie Foto's Palmpasenoptocht in Amsterdam van de Obrechtkerk in Zuid, via het Vondelpark naar verzorgingshuis Vondelstede, om de bewoners Palmpasenstokken te schenken. De optocht werd voorafgegaan en muzikaal begeleid door De Fanfare van de Eerste Liefdesnach.

  Vlöggelen
Ongetrouwde jongemannen [ poaskearls ] uit Ootmarsum, gekleed in regenjassen en gleufhoeden, trekken hand in hand zingend door de straten.


Links / Verwijzingen

  Ik bin'n Judas van'n Doarp
In dit boek zijn de paasgebruiken van Denekamp en omgeving opgetekend.
De beschrijving van de geschiedenis van de paasgebruiken begint in 1894. Interessant is een hoorspel in het dialect uit 1941, dat door Willem Dingeldein en Gerard Goorhuis is verzorgd voor de Nederlandse omroep. Uiteraard hebben de drie in Denekamp bekende liederen een plaats in het boek gekregen, evenals een aantal gedichten. In het boek is een overzicht opgenomen van alle judassen vanaf 1900. De oudste nog in leven zijnde Judas is de nu 95-jarige Gerard Hermelink uit Enschede, die in 1930 Judas is geweest. Daarnaast zijn in het boek de paasgebruiken van de dorpen in de omgeving van Denekamp opgenomen.
Stichting Heemkunde Denekamp, Kerkplein 4, 7591 DD Denekamp,  
  Paasgebruiken Duitsland   -   Vuurraderen   -   Paasraderloop in Lügde
Op zondag worden de raderen aangestoken en rollen vervolgens van de Paasberg [ Osterberg ] naar beneden. Vroeger waren er verschillende heuvels, waar de 'Dechenbrüder' [ de groepen die voor de Paasraderen zorgen ] hun speeltjes met brandend hooi naar beneden lieten rollen. Zie Osterraederlauf.de, een video met rollend vuurrad op Youtube [ 2007 ] en diverse foto's bij .
  Paasgebruiken.nl 
Deze website is bedoeld als naslagwerk en foto-archief voor de Denekampse Paasgebruiken. In Denekamp zijn er al decennialang tradities die rond Pasen worden bedreven, met het eieren gaddern, het hout halen, het paasstaak slepen, Poaskeerls en het paasvuur. In het fotoalbum is hiervan een impressie weergegeven voor al vele jaren.
  Osterfeuer in Leeste   -   diverse foto's
Bildersammlung vom Osterfeuer mit Osterräderlauf der Feuerwehr Leeste. Zie ook de Vrijwillige brandweer van WeyheNaar indexpagina feesten die wij vier(d)en

 

illustratie - blauwe lijn

disclaimer
 

(C) 1998-2011-0423  -  Studio 15