geschiedenis - terugblik - logo
link naar site map van terugblik
illustratie - blauwe lijn

index

vóór Christus

0 - 1900

1900 - 1909

1910 - 1919

1920 - 1929

1930 - 1939

1940 - 1949

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 1999

2000 - 2009

2010 - 2019

tijdlijn

boeken

film

reizen

Jeugd


Waar kun je tegenwoordig nog 'stoepranden'?

'Rondhangen', de meest geliefde bezigheid sinds eeuwen. Alles wordt gecultiveerd. Geen domein voor de jeugd, een achteloos veldje. Waar kun je nog gewoon samen jong zijn? Waar kun je met je brommertje staan. Rondhangen kan alleen nog in de discotheek.

Het rondhangen is in de crimenele hoek gedreven.

Vroeger vaste slenteravonden voor vrijers en vrijsters, vooral op zondag.

Kermissen en jaarmarkten waren trefpunt van alle kwaad en zonden, immers "één drukke kermisnacht bederft meer in het voor allerlei indrukken openstaande kinderlijk gemoed dan de beste onderwijzer in maanden kan geodmaken!". Aldus een schrijven dat in 1865 de ereprijs van de Maatschappij tot 't nut van 't Algemeen kreeg.

Kermis - notabene van oorsprong een kerkemis, een festelijke opening van een nieuwe kerk of kapel - was duldbaar, zou de Maatschappij dertig jaar later schrijven, maar dan wel met een aantal verbeteringen.: "In de eerste plaats trachtte men het wilde geloei uitde kelen eener opgezweepte schare te bedwingen door gezang; het doelloze heen en weer zwalken eener ontelbare menigte; in plaats van het wilde door elkaar schreeuwen, trachte men weloverwogen toespraken te stellen."


blauw vierkantje - illu  Sinnespreucken (Jacob Cats, 1632): "Loopt niet dickwils door de stadt / Wenschje niet te zijn bekladt / Loopt niet dickwijls Oost en West / 't Huys, o vrijsters, is u best/ (...) Sie! dat stel ick voor een wet / Kinders houdt uw zieltjes net."


 

links

op zoek naar je oude school?

begin bij
klasgenoten

illustratie - blauwe lijn

disclaimer
 

(C) 1998-2010-1004 - Studio 15