geschiedenis - terugblik - logo
link naar site map van terugblik
illustratie - blauwe lijn

index

vóór Christus

0 - 1900

1900 - 1909

1910 - 1919

1920 - 1929

1930 - 1939

1940 - 1949

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 1999

2000 - 2009

2010 - 2019

tijdlijn

boeken

film

reizen

links

op zoek naar je oude school?

begin bij
klasgenoten

Elfstedentocht
Uit 'Van Glis tot klapschaats '- illu

De Elfstedentocht is een schaatstocht voor leden van de Vereniging "De Friesche Elf Steden" van bijna 200 kilometer lang.

Leeuwarden, de hoofdstad van Fryslân/Friesland, is vanouds de start- en finishplaats.

Elke goede schaats(t)er vanaf 18 jaar kan lid worden van de Vereniging "De Friesche Elf Steden".

De tocht voert de deelnemers vanuit Leeuwarden naar achtereenvolgens Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker, Dokkum en weer Leeuwarden.

In de steden en op een aantal geheime plekken zijn controleposten ingericht. Daar moeten de wedstrijd- en toerrijders hun stempelkaart tonen die vervolgens - handmatig! - wordt afgestempeld.

Elke deelnemer ontvangt bij inschrijving een stempelkaart. Deze moet persoonlijk bij de controleposten worden overhandigd. Daar worden de stempelkaarten handmatig (!) van een stempel voorzien.

Een deelnemer ontvangt alleen het Elfstedenkruisje als de kaart van alle stempels is voorzien en de deelnemer op tijd weer in Leeuwarden arriveert.Leads / sporen

 
De Elstedentocht 
Uitgebreide site door Peter van Kippersluis & Wesly Mooij in kader Thinkquest
 
Elfstedentocht.nl  -  officiële site
 
Elfstedentocht  -  peciale site van Holland.com [Nederlands Bureau voor Toerisme]

 Negentig jaar Elfstedentocht - Huub Snoep
Over de schaatssport zijn in Nederland in de loop der jaren bijzonder veel publicaties verschenen. De zeer tot de verbeelding sprekende Elfstedentocht levert daaraan een forse bijdrage. In 1999 was het 90 jaar geleden dat de eerste tocht werd gehouden. In totaal vonden er 15 plaats en werden er 11 geannuleerd na reeds te zijn uitgeschreven. Het kloeke en rijk met bijzondere foto's geïllustreerde jubileumboek beschrijft de belevenissen van de helden en de winnaars van de wedstrijden. Dit gebeurt aan de hand van ooggetuigenverslagen, persoonlijke documenten van de winnaars en de eigen ervaringen van de auteurs. Het boek bevat nog talrijke andere informatie zoals alle wedstrijduitslagen, weeroverzichten en een lijst van naslagwerken. De schaatscollectie is uitgebreid met een prachtig en compleet naslagwerk over de Elfstedentocht.

 De Elfstedentocht 1909 - 1997, de complete Elfstedengeschiedenis, Pieter de Groot, Henk van der Meulen, Willem Stegenga
Uitgave in samenwerking met de redactie van de Leeuwarder Courant, Uitgever Friese Pers Boekerij, ISBN 90 330 1904 3, NUGI 641/446

 De Tocht der Tochten, Tragiek en Triomf, 1749 - 2001, drs. Johannes Lolkama
Uitgeverij Victoria, Akkrum, 2001, ISBN 90 71293 19 X

 Van Glis tot Klapschaats - Wiebe Blauw
Uitgever Van Wijnen, Franeker [2002]

 De Tocht der Tochten, de complete Elfstedengeschiedenis vanaf 1740
Drs. Johannes Lolkama

 De Elfstedentocht een hele toer; de een drukt er zijn stempel op voor de ander is het een kruis, Leo van Houten
Van Houten Alkmaar, ISBN 90 901 1083 6, gebonden 355 pagina's

 Bij Dokkum om naar Leeuwarden, Vrouwen schaatsen de Elfstedentocht
Verhalen verzameld en bewerkt door Zus Wassenaar, Trudeke Biermasz, Marianne van Staveren
Uitgegeven in eigen beheer, ISBN 90 9010888 2, NUGI 465, ongebonden 109 pagina's

 Kleine encyclopedie van de Elfstedentocht, Gosse Blom
Uitgever Eerste Friese Schaatsmuseum, Hindeloopen, ISBN 90 7129312 2, ongebonden 62 pagina's

 Elfstedentocht 1997
Uitgave in samenwerking met de redacties van diverse Friese Huis-aan-Huis bladen, eindredactie Peter Karstkarel, Piet Prins, uitgegeven door de Friese Pers Boekerij Leeuwarden/Ljouwert, ISBN 90 330 1848 9, NUGI 466, ongebonden 64 pagina's

 Het enige echte Elfstedentocht Logboek 97
Samenstelling Redactie Friesch Dagblad, Klaas Jansma (eindredacteur), uitgegeven door Bosch&Keuning /De Tille in samenwerking met Friesch Dagblad, ISBN 90 246 0304 8, ongebonden 78 pagina's

 De Elfstedentocht 1997, Herman van Amsterdam (redactie)
Uitgever REBO productions, ISBN 90 366 1164 44, NUGI 466, ongebonden 96 pagina's

 De vijftiende Elfstedentocht 1997, Yolande Michon (eindredactie)
Uitgever Tirion Baarn, ISBN 90 51 21 650 5, ongebonden 92 pagina's

 De wind in de rug, KNMI-weerman schaatst de Elfstedentocht, Henk van Dorp
KNMI-uitgave, ISBN 903692126 

 Elfstedentocht 1997, Leren van succes, Crisis Onderzoek Team Rijks Universiteit Leiden

illustratie - blauwe lijn

disclaimer
 

(C) 1998-2010-1004 - Studio 15