geschiedenis - terugblik - logo
link naar site map van terugblik
illustratie - blauwe lijn

index

vóór Christus

0 - 1900

1900 - 1909

1910 - 1919

1920 - 1929

1930 - 1939

1940 - 1949

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 1999

2000 - 2009

2010 - 2019

tijdlijn

boeken

reizen

links

op zoek naar je oude school?

begin bij
klasgenoten

Literaire vormen


links


 Abel spel
Toeneelstuk over de hoofse liefde. Vb. 'Esmoreit'
 Blijspel / Komedie
Blijspel heeft als doel het publiek / de lezer te amuseren / aan het lachen te maken en wordt bereikt door de situatie, de acties, de relaties tussen personages en de taal te overdrijven. Hierdoor ontstaan lachwekkende situaties.
 Dagboek / Journaal
 Dierenepos
Lang verhalend gedicht, spelend in het dierenrijk, maar met allerlei toespelingen op de mensenmaatschappij. Vb. 'Van den Vos Reinaerde'
 Drama - klassiek
 Drama - romantisch
 Fabels
Dierverhaal waarin een levensles is opgenomen. Vb. 'Esopet'
 Herdersspel/Pastorale
Toneelstuk waarin het eenvoudige leven op het land wordt geidealiseerd. Vb. Granida van P.C. Hooft
 Journaal / Dagboek
 Komedie / Blijspel
 Legende
Godsdienstig verhaal. Vaak verzonnen. Vb. de 'Beatrijs'
 Mirakelspel
Toneelstuk waarin een wonder wordt uitgebeeld. Vb. 'Marieken van Nieumeghen'
 Moraliteit
Toneelstuk waarin een bepaalde levensles of geloofwaardigheid wordt verkondigd. Vb. 'Elckerlijc'
 Mysteriespel
Toneelstuk dat een voorval uit de bijbel ten tonele brengt. Vb. 'De eerste Bliscap'
 Pastorale/Herdersspel
 Ridderromans
Lang verhalend gedicht over avonturen die ridders met elkaar beleven. Vb. 'Het Roelantslied', 'Karel ende Elegast', Renout van Montelbaen'
 Sotternie
Kort toneelstuk met grappige inhoud [klucht]. Vb. 'De Buscenblaser'
 Volksballade
Verhalend gedicht in strofenvorm met veel herhalingen en sprongsgewijze verteltrant. Vb. 'Het lied van heer Halewijn'.


Links naar begin pagina - button

 Nederlandse literatuur  -  zie Wikipedia

 Lijst Nederlandse schrijvers
Alfabetische lijst van Nederlandse schrijvers van proza: romans, thrillers en andere fictie. Het criterium om op deze lijst te komen is: minimaal twee gepubliceerde boeken in het Nederlands.
 Nederlandstalige_jeugdliteratuur
 Boekenmuseum.nl 
 Kinderboekenmuseum.nl 
 Oude Jeugdboeken


Naar index boeken

 

illustratie - blauwe lijn

disclaimer
 

(C) 1998-2009-0102 - Studio 15