geschiedenis - terugblik - logo
link naar site map van terugblik
illustratie - blauwe lijn

index

vóór Christus

0 - 1900

1900 - 1909

1910 - 1919

1920 - 1929

1930 - 1939

1940 - 1949

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 1999

2000 - 2009

2010 - 2019

tijdlijn

boeken

reizen

links

op zoek naar je oude school?

begin bij
klasgenoten

Literaire genres Didactiek
Literaire voortbrengselen waardoor een auteur zijn lezers iets wil leren.
 Dramatiek
Uitbeelding van een verhaal in toneelvorm.
 
Epiek
Verhalende kunst. Er wordt een objectief verslag gegeven.
 
Lyriek
Poëzie waarin de dichter zijn gevoelens beschrijft. de uiting is subjectief

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o -

Epiek [vormen]

 Cursiefje
 Fabel
 Idylle
 Legende
 Mythe
 Novelle
 Parabel
 
Roman
 Sage
 Sprookje

Lyriek [vormen]

 Ballade en romance
Meer te beschouwen als een overgang van epiek naar lyriek. Bevat een verhaal, maar de dichter uit tegelijkertijd heel persoonlijk zijn gevoelens. Ballade heeft dikwijls een droevig of somber, de romance een blij einde
 Elegie
Weemoedig klagend gedicht
 Lied
Vele soorten: liefdesliedjes, religieuze, drinkliederen, volksliederen enz.
 Ode
Lofdicht waarin een persoon wordt geprezen
 Parodie
Een bepaald gedicht wordt op een grappige manier nagevolgd.
 Puntdicht
Hierin wordt een spel met woorden gespeeld. Moet kort zijn.
 Satire [hekeldicht]
Hierin worden personen of toestanden gehekeld.

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o -

Roman [vele vormen]

 Avonturenroman
 Familieroman
 Historische roman
 Psychologische roman
 Regionale roman/Streekroman
 Science-fictionroman
 Sleutelroman
 Streekroman/Regionale roman


Naar index boeken
 

illustratie - blauwe lijn

disclaimer
 

(C) 1998-2008-1202 - Studio 15