geschiedenis - terugblik - logo
link naar site map van terugblik
illustratie - blauwe lijn

index

vóór Christus

0 - 1900

1900 - 1909

1910 - 1919

1920 - 1929

1930 - 1939

1940 - 1949

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 1999

2000 - 2009

2010 - 2019

tijdlijn

boeken

film

reizen

links

op zoek naar je oude school?

begin bij
klasgenoten

Loek van Dijk 

MLoek van Dijkeppel, 4 april 1919 - Meppel, 29 juli 2002

Zoon van Albert van Dijk en ...... , Westeinde 18, Meppel

Getrouwd met
Detta Koeners [Delft, 23 oktober 1919 - Frederiksoord, 11 november 1985]
Vader van Gerdy, Albert en Pieter
Oorlogsheld [40-45]

Dienstplicht, lichting 1939, 9e regiment infanterie. Legernummer 190404005
Nationale Reserve in de functie van Sergeant.

Op 16 december 1947 met groot verlof door Reserve 1e Luit. C.G. Beyer, Cdt. Staf-Cie 11 R.I. [Instructie Bataljon van het 11e Regiment Infanterie], waarbij Loek de navolgende kledingstukken heeft meegenomen: 1 das khaki, 1 pullover, 1 veldbroek, 1 veldblouse en 1 veldmuts c.q. veldbaret.
L. van Dijk, woonachtig in de Mackaystraat 20 in Delft, komt volgens de betreffende militaire beschikking in aanmerking voor een toewijzing van burgerkleding.

Maandag 10 februari 1948 een boos briefje van C.G Beyer over de door L. van Dijk niet ontvangen 200 gulden kledinggeld. L. van Dijk had niet voor 1 mei 1945 getekend. Wel heeft hij 22 dagen extra jaarwedde ontvangen ???

In september 1951 een 'Oproeping in werkelijke dienst voor herhalingsoefeningen'. Diensplichtige L. van dijk dient zich op maandag 22 october 1951 in de legerplaatskamp Wittenberg te melden.

Op 18 october 1951 briefje van het Ministerie van Oorlog met als onderwerp 'Uitstel van herhalingsoefeningen'. belofte dat die pas na 1 januari 1952 zullen plaatsvinden.

Op 24 october 1951 verzoek om n.a.v. het verleende uitstel voor opkomst voor herhalingsoefeningen de oproep en vervoerbewijzen via de burgemeester van Den Haag te retourneren.

Op 16 februari 1952 een 'Oproeping in werkelijke dienst voor herhalingsoefeningen' voor de duur van 19 dagen vanaf maandag 17 maart 1952. melden in de legerplaats Wittenberg in Stroe.

Op 3 maart 1952 een briefje van de burgemeester van Den Haag. Dienstplichtige L. van Dijk moet zich een dezer dagen voor herhalingsoefeningen melden in de legerplaats Oirschot. Vervoerbewijs naar de eerdere legerplaats Wittenberg.

Op 14 maart 1952 briefje over uitstel herhalingsoefeningen tot een nader te bepalen datum in 1953

Op 2 augustus 1952 een brief van de boekbeheerder Regiment Limburgse Jagers met verzoek om inlevering van voorschriften door res Offn en dpl OOn.

Op 20 augustus 1953 een nota van de Minister van Oorlog met de somma van hfl. 31,16 aan kledingsschuld Regiment Limburgse Jagers Venlo.

In 1954 vervoersbewijs niet ingeleverd [District Zuid Holland Zuid, Persoonsdam 43. Commandant = J. Jansen Manenschijn, reserve majoor]

Bij herhalingsoefening van 8 dagen in 1955 d.d. verplegingsofficier bij Compagnie Westland District Rotterdam. Was gepland van 4 t/m 9 juli 1955, maar verplaatst naar october 1955.

Op 11 november 1955 het verzoek van de Koninklijke landmacht, Regiment Limburgse Jagers, Frederik Hendrikkazerne Venlo om zakboekje met mobilsatiebestemming bij NR op te sturen [Reserve Majoor P.H. Haenen]

1 april 1975. Administratief ambtenaar C 2e klasse bij het Ministerie van verkeer en Waterstaat.

illustratie - blauwe lijn

disclaimer
 

(C) 1998-2010-0522 - Studio 15