geschiedenis - terugblik - logo
link naar site map van terugblik
illustratie - blauwe lijn

index

vóór Christus

0 - 1900

1900 - 1909

1910 - 1919

1920 - 1929

1930 - 1939

1940 - 1949

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 1999

2000 - 2009

2010 - 2019

tijdlijn

boeken

film

reizen

links

op zoek naar je oude school?

begin bij
klasgenoten

Detta Koeners


Delft, 23 oktober 1919 - Frederiksoord, 11 november 1985

Dochter van P.A.H. Koeners en

Getrouwd met
Loek van Dijk [ Meppel, 19 april 2002 - meppel, 29 juli 2002 ]

Moeder van van Gerdy, Albert en Pieter


1925 - Naar degrote school met 5 jaar en 10 mnd.

1926 - P.A.H. Koeners, vader van Detta overlijdt op 30 november

1930 - 6e klas lagere school

Ziek ?

1937 - Examen A. M.U.L.O, afgenomen door de Stichting 'Het Roomsch Katholiek M.U.L.O.-Examen op 20 en 21 mei en 2 juli in tegenwoordigheid van een Rijksgecommitteerde.
Pensionaat St. Jozeph in Woerden

1937/1938 - Opleiding Huishoudkundige aan de R.K. Huishoudschool, Dr. Kuyperstraat 4 te Den Haag [Zusters van het Gezelschap van Jezus, Maria, Jozef ]

Opleiding Sancta Maria in Noordwijkerhout

26 maart 1946 - Examen Machineschrijven van de Algemeene Nederlandsche Bond ter Verspreiding van het Stenografiestelsel 'I. Pitman' gehaald. Snelheid 595 woorden in een half uur.

Augustus 1947 - Middenstandsdiploma Algemene Handelskennis in Delft

18 december 1949 - Praktijkdiploma / Akte van Bekwaamheid Boekhouden [ vereniging van Leraren in Handelscorrespondentie, Boekhouden en Stenografie te Amsterdam ]

27 oktober 1969 t/m 31 augustus 1972 - administratief medewerkster Hus Bakkerijen Rijswijk

Maart 1975 - het examen van de Kursus Programmering basismachine P350 [ Unidata ]met goed gevolg afgelegd.

26 augustus 1970 - Leergang Automation/computers met goed gevolg afgesloten [Leergangen Modern Bedrijfsbeheer ]

14 maart 1972 - Diploma ponskaarttypiste [ Nationaal Instituut voor Opleiding van Ponskaarttypiste ]

1 september 1972: administratief ambtenaar C 3e klasse bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, afdeling Comptabiliteit

1 maart 1973 - bevorderd tot administratief ambtenaar C 2e klasse bij Directie Financieel-Economische zaken en Comptabiliteit

Voorjaar 1974 - Cursus Unidata

1 juli 1975 - bevorderd tot administratief ambtenaar C 1e klasse

1976 - Tteleaccursus 'Hoe wordt ik de computer de baas'

1977 - Vereniging oorkomen is Beter

18 juni 1980: administratief ambtenaar C 1e klasse bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 

illustratie - blauwe lijn

disclaimer
 

(C) 1998-2010-0522 - Studio 15